Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Sissel Mørreaunet

Dosent
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 80 52 41, Mobil: 959 79 505
e-post
E-post: smo@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 308
Jeg jobber med

1.Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

2. Veiledning for praksislærere

3. Pedagogisk ledelse og barnehagens læringsmiljø

- Undervisningsområder som inngår i utvikling av en lærende barnehage: 

- Barnehageledelse

- Ulike perspektiver på ledelse

- Verdibasert/verdibevisst ledelse

-  Veiledning/coaching

 - Vurdering/evaluering

 - Barnehagens verdigrunnlag

 - Verdiarbeid

3. Veileder i ulike prosjekt

4. Masterveiledning

Utdanning

Førstelektor i pedagogikk, innen kompetanseområdene: Ledelse og pedagogisk veiledning, barnehagens verdigrunnlag og Fou-arbeid, etter- og videreutdanning.

Deltatt i førstelektorprogram ved DMMH/HiST

Cand. polit grad - 1996.

Videreutdanning innen veiledning, 1985, 2004, 2006

Førskolelærerutdanning 1981

Forskning og utvikling

1. Barnehageledelse i bevegelse - av og om ledelse i barnehager.

2.Tydelig ledelse - hva kan det være?

3.Verdibasert ledelse - en pilotstudie av leders verdifokus.

5. Veileder i nasjonalt prosjekt "Pilotprosjekt - veiledning til barnehageeiere for å styrke kvaliteten i barnehagen". 

6. Tilgivelse som verdi i barnehagens formålsparagraf. 

7. Ledelse til barns beste - hva innebærer det?

Publikasjoner

se Cristin: