Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Sissel Mørreaunet

Førstelektor
Seksjon for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 80 52 41, Mobil: 959 79 505
e-post
E-post: smo@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 308
Jeg jobber med

 1.Styrerutdanningen Midt-Norge

 - Jeg er emneansvarlig for lederutdanning for styrere, styrerutdanningen Midt-Norge.

 - Undervisningsområder som inngår i utvikling av en lærende barnehage: 

 - Veiledning/coaching

 - Vurdering/evaluering

 - Barnehagens verdigrunnlag

 - Verdiarbeid

2. Veileder i ulike prosjekt

3. Masterveiledning

Utdanning

Førstelektor i pedagogikk, innen kompetanseområdene: Ledelse og pedagogisk veiledning, barnehagens verdigrunnlag og Fou-arbeid, etter- og videreutdanning.

Cand. polit grad - 1996.

Videreutdanning innen veiledning, 1985, 2004, 2006

Førskolelærerutdanning 1981

Forskning og utvikling

Pågående prosjekt:

1. Barnehageledelse i bevegelse - en studie av Trondheim kommunes arbeid med ledelsesutvikling. I samarbeid med Merete Moe og Kjersti Nissen

2. Medredaktør i bokprosjekt om Åpne barnehager fra  Prosjektet KOMÅP - (Kompetanseutvikling i Åpne barnehager).

3.Verdibasert ledelse - en pilotstudie av leders verdifokus.

4. På vei mot barnehagelæreryrket - profesjonsutvikling gjennom FLUIK (deltids-IKT-støttet barnehagelærerutdanning) - en følgestudie av to kull deltidsstudenter. I samarbeid med førstelektor Per-Tore Granrusten og høgskolelektor Jon Olaf Berg.

Nylig avsluttet prosjekt:

 Kompetanseutvikling i Åpne barnehager - KOMÅP - avsluttes vår 2018

 Barn og tilgivelse. Et aksjonsforskningsprosjekt i samarbeid med dosent Arve Gunnestad

 Barnehagens verdigrunnlag - verdilæring i barnehagen. En kartleggingsundersøkelse. Et samarbeid med dosent Arve Gunnestad.

 

Publikasjoner

se Cristin: