Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tine Thomasli

Høgskolelektor
Faggruppe for fysisk aktivitet og helse | Institutt for real-, natur- og samfunnsfag
telefon
Telefon: 73 56 83 02,
e-post
E-post: tth@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 608
Utdanning

2004-2005: Årsstudium i tysk, NTNU

2006-2008: Allmennlærerutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag

2008-2009: Årsstudium kroppsøving, Høgskolen i Nord-Trøndelag

2009-2010: Årsstudium friluftsliv, Høgskolen i Nord-Trøndelag

2020: Master i kroppsøving- og idrettsvitenskap, Nord Universitet

Publikasjoner
https://nordopen.nord.no/nord-xmlui/bitstream/handle/11250/2677610/ThomasliTine.pdf?sequence=1&isAllowed=y