Facebook
Gå til innholdet
Lukk
q-host-mld

Samarbeidsinstitusjoner, politikere mm. 


Gratulerer så mykje til Dronning Mauds Minne Høgskole med 75 år! 
Dronning Mauds Minne er den einaste høgskulen i Noreg som har utdanning av barnehagelærarar som hovudoppgåve. Det er imponerande i seg sjølv - å vere ein utdanningsinstitusjon med 1400 studentar som spesialiserer seg på arbeid i barnehage og forsking på tidleg barndom, og som har gjort det i heile 75 år. Tenk kva for ein reise barnehagefaget har hatt sidan 1947, og de har vore viktige heile vegen!
Eg veit at de jobbar både for å ivareta barns rettskrav og behov og for å løfte fram barneperspektivet i samfunnet. De gjer eit svært viktig arbeid for barnehagebarn, først og fremst i Noreg, men òg i andre land gjennom internasjonalt samarbeid. Dette er imponerande og prisverdig.

Dei første leveåra er barna i ei rivande utvikling, og det er helt avgjerande at dei blir møtt av vaksne som har kompetanse på deira behov for både omsorg og leik, og kva barna treng for å utvikle seg i samsvar med eigne anlegg og interesser. Derfor er barnehagelærarane så viktige. Gode barnehagar med eit innhald av høg kvalitet får vi gjennom tilsette med god kompetanse om korleis ein kan leggje til rette for eit godt barnehagemiljø som støttar opp under utviklinga og læringa for alle barn. Barnehagelærarane er også heilt sentrale i arbeidet for, og med, å ta vare på dei aller mest sårbare barna. 

Eg er takksam for at vi har ein høgskule som Dronning Maud her i landet. Det å ha eit så anerkjent og godt fagmiljø som de tilbyr studentane bidrar til at vi rundt omkring i barnehagar i heile landet har pedagogar med spesialisert og god kompetanse på noko av det viktigaste vi har, nemleg barna våre. 

Eg ønskjer dykk til lykke med feiringa i år!
Helsing
Barne- og familieminister Kjersti Toppe 

 
Gratulasjonskort til DMMH

Gratulera med dagen til Norges dronning av utdanningsinstitusjoner som tilbyr barnehagelærerutdanning! 

I 75 år har DMMH vært førende for en kvalitativ sterk barnehagelærerutdanning som utdanner kandidater til et samfunn i endring – og til barn og barndommens beste! 
Ikke bare merker vi at DMMH utdanner gode kandidater til arbeid i barnehager landet over, men dere har et sterkt og førende fagmiljø som gir oss andre høgskoler og universitet noe å strekke oss etter og lære av.
 
Til lykke med årene som har vært og til tiden som kommer! 
hvl-logo

margareth-eilifsen
Vennlig hilsen 
Margareth Eilifsen 
Studieprogramleder barnehagelærerutdanning / Førstelektor i pedagogikk 
Høgskolen på Vestlandet

 
Kjære jubilant!

Vi i barnehagestiftelsen Kanvas ønsker dere til lykke med 75 årsjubileet og vil takke for alt utviklende samarbeid så langt. Gjennom atskillige år har vi kunnet glede oss over svært mange engasjerte og dyktige ansatte med barnehagelærerutdanning fra DMMH. I tillegg har vi et tett og inspirerende samarbeid innenfor ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Dere i DMMH bidrar til at barnehagesektoren og Kanvas stadig er i utvikling og blir enda bedre på å ivareta barns behov.
Gratulasjoner og beste hilsener fra Kanvas
 
Norsk kulturskoleråd gratulerer DMMH med 75-års jubileumet. Vi har satt stor pris på det viktige samabeidet våre organisasjoner har hatt, spesielt med blikk på forskning og utvikling. I denne sammenheng ser vi spesielt med glede tilbake på samarbeidet om forskningskonferansen Cutting Edge Kulturskole som ble gjennomfør på DMMHs campus i 2015. Sentrale fagpersoner fra DMMH har også deltatt med viktig kompetanse i Nettverk for kulturskolerlatert forskning og i tankesmien Aisthesis.

Norsk kulturskoleråd ser frem til fortsatt spennende samebeid med DMMH og ønsker lykke til med jubilumsfeiringen i 2022.
Med hilsen 
Norsk kulturskoleråd
Morten Christiansen, direktør

Gratulerer til en vital 75-åring!

Hver dag leverer tusenvis av småbarnsforeldre sine aller kjæreste i barnehagen. Det fordrer en tillit som overgår det meste man kan forestille seg. En tillit som ikke kommer av seg selv og som ingen kan gjøre krav på.

Dette er en tillit som barnehager flest har, først og fremst fordi de har dyktige og engasjerte ledere og ansatte: Trygge og omsorgsfulle voksne som barna knytter seg til. Kloke fagfolk som alltid har barnets beste som sitt fremste mål og som bygger vurderingene sine på refleksjon og kunnskap.

Verdien av en god barndom kan knapt overvurderes.

Utdanning av barnehagelærere må derfor være en av de viktigste oppgavene en utdanningsinstitusjon kan påta seg. 

I alle år siden 1947 har Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning vært en pioner og en betydelig bidragsyter på dette feltet. Det er virkelig noe å være stolt av.
Sammenlignet med DMMH er PBL en ung organisasjon. Men vi har gjennom mer enn 25 år lært å kjenne jubilanten som en ryddig og tvers igjennom profesjonell aktør som det er inspirerende å samarbeide med.

Blant de mange institusjonene som utdanner barnehagelærere i Norge, er DMMH den eneste som har som hovedoppgave å jobbe med barnehagerelatert utdanning og forskning. Det gir DMMH noen kvaliteter og en egenart som det er viktig å dyrke.

Det store mangfoldet som kjennetegner barnehagesektoren, ville neppe vært en realitet uten at det også er mangfold blant utdanningsinstitusjonene.

For fremtiden handler det om å utvikle stadig høyere og jevnere kvalitet i sektoren, til beste for barn i generasjoner fremover. Slik vi kjenner ledelsen og de ansatte ved DMMH, er dette en utfordring som det sterke miljøet i og rundt Trondheim kommer til å ta på høyeste alvor.
Med disse ordene ønsker vi i PBL å gratulere den vitale jubilanten Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning med sine første 75 år – og lykke til med de 75 neste!
Med hilsen fra
PBL (Private Barnehagers Landsforbund) 
Jørn-Tommy Schjelderup, konst. administrerende direktør

 
Gratulerer så mye med 75-årsjubileum til en viktig samfunnsinstitusjon

Dronning Mauds Minne høgskole utdanner studenter til å inneha en av samfunnets viktigste jobber. Gjennom 75 år har tusenvis av studenter fra hele landet fått kompetanse til å gi våre barn trygghet og omsorg. De viktigste leveårene er de første barneårene og det legger grunnlaget for resten av livet. Denne kompetansen er det så viktig for oss at DMMH tilbyr.

DMMH er en samfunnsinstitusjon som har betydd mye for Trondheim som by. En høgskole som er blant de beste på sitt fagområde, med stolte tradisjoner, stor fagkompetanse og med mye erfaring innenfor barnehagepedagogikk og forskning. Samarbeidet mellom høgskolen og kommunen har gjort at vi har hatt god tilgang på rekruttering av ansatte med høy kompetanse. Barnehager er en av kommunens viktigste tjenester og vi er opptatt av at det skal være god kvalitet, derfor er vi avhengig av kompetansen studenter får gjennom DMMH.

Det har vært viktig at dere har hatt mangfold av tilbud for studentene. Både at dere har tilbud om deltidsstudier, men også fokus på desentralisert studietilbud i Kristiansund. Barnehagesektoren har vært i stor endring og mye vil også endre seg neste 75 årene, som vil kreve fornyelse, bredere forståelse av barn, mer forskning og engasjement. 

Dere har mye å være stolt over. Jeg håper dere gjør stas på alle ansatte og studentene. 

Gratulerer så mye med 75-årsdagen til Dronning Mauds Minne høgskole!
Rita Ottervik
Ordfører i Trondheim


Hurra for Dronninga
Jeg er ingen royalist, men det er umulig å ikke kjenne både beundring, tilhørighet og forventninger til Dronninga på Dalen i Trondheim. Gjennom 75 år har hun huset studentenes bøyde nakker, flittige timer, flørt i gangene og lange stunder over lunken kaffe, mens trærne i parken rundt henne har vokst seg store og gamle.

Dronninga huser en sammensatt og mangfoldig viten om fremtiden, om barna som skal ta over etter oss og hvordan de bør snakkes med, få leke, oppleve sølevann og spise regelmessig. Hun rommer både de pur unge studentene i fornuftig turbukse og de gamle professorene med fargerike gevanter. Dronninga kjenner alle hemmeligheter, om praksiser som ble en skuffelse, om at det er vanskelig å lese til eksamen når hjertet banker i rasende tempo og at det tidvis er langt fra bøkenes gode råd til virkeligheten ute i barnehagene, en kald januardag når sykemeldingene tikker inn. Hun vet hvor inderlig man kan mislike en dramaoppgave, for så siden å se hvordan det skinner i øynene til toddlere når de inntar huset. Dronninga trengs, hun huser fortiden, nåtiden og fremtiden og hun vet det. Lenge leve dronninga, gratulerer med dagen.
Hege Bae Nyholt ( Rødt), leder av utdannings-og forskningskomiteen i Stortinget og tidligere student ved DMMH
 
DMMH er en liten høyskole med stor betydning - for utdanning og forskning innen barnehagefeltet og for studiebyen Trondheim. DMMH bidrar til et godt utdanningstilbud i byen og er en viktig partner i studiebysamarbeidet. Gratulerer så mye med 75-årsjubileet - sammen skaper vi Nordens beste studieby!
Gratulasjoner fra StudyTrondheim

gratulasjon-fra-universitetsforlaget2