Gå til innholdet

Politiattest

Politiattest kreves allerede ved oppstart. Studenter skal levere politiattest ved studiestart og senest innen 15/9. Studenter som unnlater å levere politiattest tildeles ikke praksisplass.

Hvorfor kreves det politiattest?

Etter lov om universiteter og høyskole kreves politiattest ved opptak til studier der studenter i forbindelse med obligatorisk praksisopplæring kommer i kontakt med klienter, barnehagebarn, elever eller andre.

Krav om politiattest er hjemlet i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler. Fulltekst finner du på www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20070131-0173.html

Vær klar over at det kan ta tid å få attesten, inntil 4-5 uker. Bestill politiattesten så fort som mulig.

Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder ved innlevering.

Hvordan søke om politiattest?

  • Søk elektronisk ved å følge instruksjonene på Politiets nettsider.
  • Velg "Studenter" som kategori.
  • Velg "Opptak - generell" som formål.
  • Legg ved bekreftelse på at du har fått studieplass.  Det skal framgå av bekreftelsen at du er tatt opp til et studieprogram som krever slik attest. Fortrinnsvis er dette tilbudsbrevet du har mottatt fra DMMH eller Samordna opptak. Vedlegget lastes opp sammen med søknaden til politiet.


Politiet sender attester til din digitale postkasse. Har du ikke opprettet en digital postkasse, kan du enkelt og greit gjøre det her (digipost.no).

 

Når og hvor leverer du politiattesten? 

Dersom du ikke har aktuelle merknader på politiattesten, skal du levere attesten så snart som mulig i forbindelse med studiestart, og senest innen 15/9. Når du har mottatt din politiattest kan du videresende denne i digipost til vår adresse:
DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING

Politiattesten kan også skrives ut og leveres i ekspedisjonen ved DMMH.

Dersom du vet at du har merknad på politiattesten, må du ta kontakt med studieadministrasjonen ved utdanningen med en gang du har fått tilbud om studieplass. Eventuell avgjørelse om utestenging blir fattet i klagenemnda ved DMMH. 


Hva skjer om du ikke leverer politiattesten i tide?

Studenter som unnlater å levere politiattest tildeles ikke praksisplass/ kan ikke starte i praksis. Leverer du ikke politiattesten tidsnok risikerer du forsinkelser i studiene dine. Om du ikke leverer politiattest i det hele tatt, blir du utestengt fra praksis. Da kan du ikke fullføre studiet.


Behandling av politiattesten

En politiattest er kun gyldig til det formålet som den er skrevet ut til. Det vil si at du ikke kan bruke politiattesten flere ganger. Politiattestene vil derfor bli makulert etter at de har blitt registrert mottatt hos oss.

Hvis studiet varer lengre enn tre år, kan du bli bedt om å levere inn en ny politiattest.

I noen tilfeller kan høgskolen få kjennskap til informasjon hvor det kan være grunn til å tro at studenten har nye opplysninger i forhold til politiattesten. I slike tilfeller vil DMMH ta kontakt med politiet for å få en oppdatering i forhold til opprinnelig politiattest. Politiet kan ikke gi opplysninger om straffbare forhold som ikke omhandler politiattesten.
 
Oppdatert