Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagelærer og lønn

Startlønnen for nyutdannede barnehagelærere er pr. 2021 om lag 440.000 kr. pr. år, men begynnerlønnen varierer noe ut fra om barnehagen er kommunal/offentlig eller privat. Den varierer også noe fra kommune til kommune. Dersom man starter i en stilling som pedagogisk leder i barnehagen er startlønnen gjerne kr. 20.000 - kr. 30.000 høyere enn dette.

Minstelønnen for en nyutdannet barnehagelærer ligger om lag kr. 100.000 høyere enn minstelønnen for en ufaglært assistent i barnehagen, og om lag kr. 50.000 høyere enn minstelønnen for barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen.

Gjennomsnittslønnen for barnehagelærere er ca. kr. 500.000 pr år uavhengig av ansiennitet og alder. Gjennomsnittet i offentlig sektor er ca. kr. 500.000, mens i privat sektor ca. kr. 496.000 (kilde: utdanning.no). Nyutdannede tjener vanligvis noe mindre enn gjennomsnittet.

Pedagogiske ledere med lang erfaring (16 år eller mer) vil ha en årlig inntekt i overkant av kr. 550.000, mens en styrer i en større barnehage med lang erfaring vil kunne ha en lønn i overkant av kr. 650.000 pr år (kilde: pbl.no, se hovedtariffavtalens kapittel 3).

I tillegg til lønnen du mottar vil du få en meningsfull jobbhverdag hvor du jobber med de viktigste menneskene for fremtiden - barna.

Les mer om barnehagelærerutdanning