Gå til innholdet
Lukk

Barnehagelærer og lønn

Startlønnen for nyutdannede barnehagelærere er pr. 2019 om lag 420.000 kr. pr. år, men begynnerlønnen varierer noe ut fra om barnehagen er kommunal/offentlig eller privat. Den varierer også noe fra kommune til kommune. Dersom man starter i en stilling som pedagogisk leder i barnehagen er startlønnen gjerne kr. 20.000 - kr. 30.000 høyere enn dette.

Minstelønnen for en nyutdannet barnehagelærer ligger om lag kr. 100.000 høyere enn minstelønnen for en ufaglært assistent i barnehagen, og om lag kr. 50.000 høyere enn minstelønnen for barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen.

Gjennomsnittslønnen for barnehagelærere er ca. kr. 470.000 pr år uavhengig av ansiennitet og alder. Gjennomsnittet i offentlig sektor er ca. kr. 481.000, mens i privat sektor ca. kr. 462.000 (kilde: utdanning.no). Nyutdannede tjener vanligvis noe mindre enn gjennomsnittet.

Pedagogiske ledere med lang erfaring (16 år eller mer) vil ha en årlig inntekt i overkant av kr. 510.000, mens en styrer i en større barnehage med lang erfaring vil kunne ha en lønn i overkant av kr. 600.000 pr år (kilde: pbl.no, se hovedtariffavtalens kapittel 3).

I tillegg til lønnen du mottar vil du få en meningsfull jobbhverdag hvor du jobber med de viktigste menneskene for fremtiden - barna.

Les mer om barnehagelærerutdanning