Gå til innholdet

Barnehagelærer og lønn

Startlønnen for nyutdannede barnehagelærere er pr. 2017 om lag 400.000 kr. pr. år, men begynnerlønnen varierer noe ut fra om barnehagen er kommunal/offentlig eller privat. Den varierer også noe fra kommune til kommune. Dersom man starter i en stilling som pedagogisk leder i barnehagen er startlønnen gjerne kr. 20.000 - kr. 40.000 høyere enn dette.

Minstelønnen for en nyutdannet barnehagelærer ligger om lag kr. 100.000 høyere enn minstelønnen for en ufaglært assistent i barnehagen, og om lag kr. 50.000 høyere enn minstelønnen for barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen.

Gjennomsnittslønnen for barnehagelærere er ca. kr. 460.000 uavhengig av ansiennitet og alder (kilde: utdanning.no). Nyutdannede tjener vanligvis noe mindre enn gjennomsnittet.

I tillegg til lønnen du mottar vil du få en meningsfull jobbhverdag hvor du jobber med de viktigste menneskene for fremtiden - barna.