Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Hva vil du tjene som barnehagelærer?

En barnehagelærer i Norge tjener i gjennomsnitt 526.000 pr år. Dette ligger litt under gjennomsnittet i offentlig sektor og litt over gjennomsnittet i privat sektor. Dette er også om lag 100.000 mer enn det du har som minstelønn i barnehage som ufaglært assistent. Barnehagelærerstudiet gir deg altså automatisk et solid lønnshopp.
Lønnen din vil variere etter forhold som ansiennitet og alder, hvilken rolle du har i barnehagen og om du har eventuell tilleggsutdanning eller spesialisering. Det vil også spille inn om barnehagen du jobber i er offentlig eller privat.

Pedagogisk leder med lang erfaring (16 år eller mer) vil ha en årlig inntekt på nærmere 570.000. Som styrer i en større barnehage vil du kunne ha en lønn i overkant av 700.000 pr år.

Lønn er viktig, men det er andre flere andre forhold det er verdt å se på


Sammenlignet med mange andre studier og yrkesvalg, kommer du relativt raskt ut i jobb som utdannet barnehagelærer. Mange har allerede fått jobb før fullført utdanning. Det er også gode muligheter til å jobbe parallelt med studiene. Trygg jobb, ordnet arbeidstid, godt regulerte forhold rundt overtid, fremtidsrettede løsninger rundt pensjon er viktige forhold å vurdere i det totale regnestykket.


7 grunner til å vurdere barnehagelærerstudiet ved DMM

Les mer om barnehagelærerstudiet