Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Internasjonal utveksling

Ta deler av studiet i utlandet. Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet. Du blir kjent med andre lands kulturer, samtidig som du opplever en spennende og annerledes studiehverdag.

Innholdet i utvekslingen varierer etter hvilken vertsinstitusjon man kommer til. Noen steder er det en blanding av undervisning og praksis, andre steder er det kun praksis. Uansett får du anledning til å tilegne deg kunnskap og innsikt om andre lands barnekultur, barnehagevirksomhet og barnehagelærerutdanning.

Rasmus Kolseth Rian
Seniorrådgiver, Internasjonalt kontor Rasmus Kolseth Rian international@dmmh.notlf: 73 80 52 20
Sam Akol Kasimba
Seniorrådgiver, FoU & Internasjonalt kontor Sam Akol Kasimba sak@dmmh.notlf: 73 80 52 19