Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Utsett påminnelse

  • Utgivelsesåret for det verket man faktisk bruker settes i vanlig parentes med punktum etter.
  • Hvis flere utgivelser samme år av samme forfatter, skjelnes mellom de med 2010a, 2010b osv
  • For aviser, tidsskrifter o.l. som kommer ut ofte, angis også måned, evt. også dato (aviser).
  • Bruk fallende format: «2014-08-27» for å sikre at årstallet fortsatt står først.
  • Ved oversettelser av helt verk angis originalverkets utgivelsestidspunkt som kommentar, men i henvisningen anføres begge årstall med skråstrek mellom og det første året først.
  • Avslutt med punktum.