Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tidsskrifter ved biblioteket

Biblioteket gir tilgang til tidsskrifter i både fysisk og elektronisk format til studenter og ansatte. Har vi ikke tilgang, kan vi bestille inn kopier fra andre biblioteker.

Elektroniske tidsskrift

Biblioteket tilbyr noen tidsskriftdatabaser med artikler i full tekst. De største er en base fra forlaget SAGE, basen JSTOR og en base fra forlaget Taylor & Francis. Disse gir mulighet til å lese over 3000 tidsskrifter fra hele verden. Merk deg også databasen Idunn som tilbyr ca. 60 norske og nordiske tidsskrifter i full tekst.

I tillegg til å søke i disse basene direkte via Oria, kan du søke i den enkelte base. Les mer om elektroniske litteraturbaser på egen side.

For å få tilgang til elektroniske artikler må du være tilkoblet skolens nett. Enten kan du være tilkoblet Eduroam på campus, eller så kan du koble deg opp hjemmefra.

Aktuelle titler

Barn
tidsskrift fra Norsk senter for barneforskning. Årgangene 2000-2014 er tilgjengelig i full tekst. Sammendrag av artikler i senere årganger.
Dialogic Pedagogy
Tverrfaglig og internasjonalt tidsskrift om dialogpedagogikk.
FoU i praksis
Norsk tidsskrift som omhandler praksis på alle nivå og områder i utdanningssystemet.
Journal of Intercultural Communication
Tidsskrift om interkulturell kommunikasjon.
Nordic Studies in Science Education
Internasjonalt tidsskrift om vitenskapsutdanning.
Nordisk barnehageforskning
Forum for publisering av vitenskapelig dokumentasjon av barnehagefaglig forsknings- og utviklingsarbeid.
Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk
Tidsskrift om pedagogikk.

Papirtidsskrifter

Papirtidsskrifter er tilgjengelige i bibliotekets lokaler og kan ikke lånes ut.

Tidsskrift Tilgjengelighet
B  
Barn 1983-  (1983-1988 i mag.)
Barnehagefolk 2000-
Barnehagen 2006-2014
Billedpædagogisk tidsskrift 2006-2014
Børn og bøger 1997-1998, 2000-2004 (i mag.)
Børneteateravisen 2001- 2008 (ukpl. i mag.)
Børns Hverdag  2008-2011 (i mag.)
C  
Childhood 2011-2016
D  
Daginstitutionen 1981-1988 (i mag.)
Dansk børnehaveråd 1955-1964 (i mag.)
Dansk pædagogisk tidsskrift  1990-1996 (i mag.)
Din hørsel 3 siste år oppbev.
Drama 1997- (1997-2005 i mag.)
E  
Elle Melle  2008-2010
F  
Form 2008-
Forskningspolitikk Siste årgang
FOU i praksis 2007-
Förskolan 2012-
Første steg 2005-
I  
International Journal of Play 2012-2016
K  
Kirke og kultur 1980-1998, 2000-2011 (i mag.)
Kroppsøving 2008-2014
M  
Montessori 2011-
Musikkterapi 2012-2015
N  
Natur og miljø 2010-
Naturen 2008-2011
Nordic Journal of Religion and Society 2011-
Nordic Studies in Education 2010-2011
NorDiNa 2012-2013
Norsk pedagogisk tidsskrift 1947-1986,1988,1990-2001 (i mag.) : 2006-2011
Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift 2005-2008
Norsk teologisk tidsskrift 1990-1998, 2000-2011 (i mag.)
Nysgjerrigper Siste årgang
O  
Opsis 2011-
P  
Pedagogisk bokorm Siste årgang
Peripeti 2012-
Prismet 2007-
R  
Redd Barna Siste årgang
Ride ranke 2010-
S  
Samfunnsspeilet 2008-2014 
Sosiologi i dag 1998-2012 (i mag.)
Spesialpedagogikk 2007-
Svenska Fröbelförbundets tidskrift 1922-1937 (i mag.)
Svenska Fröbelförbundets tidskrift. Barnträdgården 1933-1939 (i mag.)
T  
Tangenten 2008-
Tidsskrift for samfunnsforskning 1995-1998, 2000-2011(i mag.)
Tidsskrift for sjelesorg 2010-
Tidsskrift for teologi og kirke 1992-98, 2000-11 (i mag.)
U  
Utdanning 2013-
Uttryck 2013-
V  
Verktøykassa 2012-
Å  
Ånd i hanske 2008-