Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Relation-Centered Education Network (RCEN) konferanse, 17. - 19. juni

RCEN-nettverket er en samling av utdanningsfaglige teoretikere, forskere, praktikere og påvirkere i utdanningsfeltet som alle er av den overbevisning at menneskelige relasjoner er essensielle i utdanning. 


Vår overbevisning er at menneskelige relasjoner er fundamentale i all utdannelse og undervisningssituasjoner. Vi er på stadig søken etter måter å påvirke utdanningsfaglige praksiser gjennom forbedring og styrking av relasjoner i utdanning. 

Vi er enige om å arbeide for følgende mål:  

1. Å forstå hvordan utdannere skaper positive danningsbaserte relasjoner med og sammen med studenter. 
2. Å lære hvordan vi kan bidra til at nyutdannede og erfarne utdannere kan utvikle sine relasjonelle egenskaper
3. Skape et politisk og faglig rammeverk som styrker relasjonell ansvarlighet, for å tilby alternativer til kognitive testbaserte tilnærminger
 
Verdien av relasjoner for å utvikle mennesker og effektivisere utdanning er anerkjent innen ulike akademiske fagfelt og forskning. En rekke studier understreker betydningen av sosiale relasjoner for kognitiv utvikling og læring, som igjen gir grunnlag for danning og læring.

Likevel blir forståelse av og utøvelse av relasjonell pedagogikk i praksis stadig utfordret av nyliberale agendaer som legger vekt på måling og kritieriebaserte systemer. Dette gir seg utslag i mer strukturelle forhold som størrelser på klasser, mindre vekt på lærer-elev relasjonen og uklar fortolkning av begreper som «relasjonell pedagogikk». 

Målgruppe for konferansen

Den femte konferansen i RCEN- nettverket samler utdanningsforskere, lærere og ledere i barnehage, skole og universitets- og høyskolesektoren på en konferanse der ideer, forskning og praksiser deles.

Key note:

Professor Sharon Todd, Maynooth University

Deltakeravgift: (inkl. reception og 3 lunsjer)

Ikke-medlemmer: 170 US dollars
Medlemmer: 150 US dollars
Studenter og arbeidsledige uten medlemsskap: 70 US dollars
Studenter og arbeidsledige med medlemsskap: 50 US dollars
Digital deltagelse: 30 US dollars
(Medlemsskap koster 30 US dollars)

Work in Progress (WIP)

Det er mulig å melde seg på WIP, enten du er tidlig i prosjektet eller er helt fersk i forskerverdenen. Det blir organisert veiledning i lunsjpausene. 

Det er satt av 1 time og 15 min i hver seksjon for 2 fremlegg. Det er også lagt inn et par kveldsøkter med Roundtable for presentasjon og diskusjon av felles tema.

Mer informasjon om programmet kommer.