Gå til innholdet
Lukk

Søknad om permisjon


Du kan søke om permisjon fra studiene ved DMMH.

Du kan lese mer om regelverket for søknad om permisjon på lenken https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-04-28-440

Husk også å oppgi hvilket emne arbeidskravet gjelder.

Dokumentasjon sendes på mail (studieveiledning@dmmh.no) eller leveres godt merket med navn og studentnummer.