Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studieplaner og pensum for fordypning 2015/2016

Gjelder bachelor barnehagelærerutdanning, 3. år heltid

Fordypning for bachelor barnehagelærerutdanning, 3. år heltid:

pdf_icon De yngste barna i barnehagen | pdf_icon Pensum
pdf_icon Ledelse i en lærende barnehage | pdf_icon Pensum
pdf_icon Barns lek og læring i naturen | pdf_icon Pensum
pdf_icon Internasjonalt semester, Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv
(studier i utlandet)
 | pdf_icon Pensum

Fordypning for bachelor barnehagelærerutdanning, 4. år deltid:

pdf_icon Nærmiljø, læring og ledelse