Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Fagplaner Master oppstart 2014

Mastergrad i førskolepedagogikk (Samarbeid med NTNU)

Obligatorisk: 
pdfbilde Barn, barndom, barnehage 

Valgfritt:
pdfbilde Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen
pdfbilde Styrerutdanningen i Midt-Norge
pdfbilde Veiledningspedagogikk

Mastergrad i spesialpedagogikk (samarbeid med NTNU)
pdf_icon Spesialpedagogikk del 1, heltid 30 stp. 

pdf_icon
 Spesialpedagogikk del 2, deltid 30 stp. 

pdf_iconSpesialpedagogikk del 2, heltid 30 stp. 

pdf_icon Spesialpedagogikk del 2, deltid, 30 stp.

Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

Mastergrad i fag- og yrkesdidaktikk, studieretning kunstfag (Samarbeid med NTNU)

Fag- og yrkesdidaktikk  -studieretning kunstfag (tidligere estetiske fags didaktikk)