Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Samtaletilbud for studenter

Av og til trenger man noen å snakke med, om utdanningen, om venner eller om livet generelt. Noen ganger trenger man mer profesjonell hjelp. Vi har samlet en liste over mulige samtalepartnere for studenter.
kjare-trondheimsstudent-6


Samtaletilbud

Her kan du henvende deg om du trenger noen å snakke med. Alle tilbudene er gratis og har taushetsplikt.

Helsesykepleier og studentrådgiver

Sits helsesykepleier på campus treffes på Velferdskontoret  (rom 225 i 2.etasje i hovedbygget.) 

 Som student kan du komme innom med spørsmål om alt som angår helse; psykiske og/eller fysiske plager, seksualitet med mer. 

Samtalene etter lunsj handler om seksuell helse. 

På Velferdskontoret treffer du også Sits studentrådgiver. Han er til stede på campus en dag i uka.

Timeavtaler bookes på nett. Det legges ut nye timer annenhver fredag. 

Sits samtaletilbud på campus.

Lege

Studenter rådes til å skaffe seg fastlege i Trondheim.

Har du ikke fastlege kan du kontakte Øya legesenter. 

SIT psykisk helsetjeneste

Sit Psykisk helsetjeneste tilbyr kortvarig samtalebehandling ved lettere psykiske plager.

Ansatte er kliniske sosionomer, psykiatriske sykepleiere og psykologspesialister. De jobber blant annet med angstsymptomer, depresjonssymptomer, forstyrrende tanker og tilsvarende.

Kontakt Sit Psykisk helsetjeneste.

Mestringskurs

Sit tilbyr ulike mestringskurs som kan gi deg en enklere studiehverdag. Eksempler på kurs er tidsplanlegging, stressmestring, ta ordet-kurs, presentasjonsteknikk. studentøkonomi, samtalegruppe for menn mm. 

Kursene er gratis. Noen av kursene holdes på DMMH, men det er også mulig å delta på kurs plassert på andre campuser. 

Oversikt over Mestringskurs.

Samtaletjenester ved Sit

Sit har samlet flere tilbud for studenter.

Studenter spør

Studenter spør er en gratis spørretjeneste utviklet av studentsamskipnadene i Norge.

Gjennom spørretjenesten får studentene kvalifisert informasjon, råd og veiledning om alt fra kjærlighetssorg og forelskelse, til kropp og seksuell helse, og til økonomi og studiemestring. Alt er anonymt.

Studentprest

Studentprestene er et tilbud til studentene fra Den norske Kirke.

De holder til på Velferdskontoret (225). Du kan booke tid eller bare komme innom. Her kan du snakke om hva du vil, det føres ikke journal og de har taushetsplikt. Studentprestene tilbyr også sorg- og livsmestringsgrupper.

Studentprestene på campus DMMH.


Studentprestene i Trondheim. 

Studenthumanist

Studenthumanisten er en samtalepartner som du kan gå til om du opplever noe i livet som er vanskelig, eller for å tenke sammen med. Det kan være hverdagslige ting, eller temaer som ensomhet, relasjoner, kjærlighetssorg, utfordringer med å bo hjemmefra, og mestring av studiehverdagen.

Timesbetilling hos Studenthumanisten

Studenthumanisten i Trondheim

Studieveileder

Har du spørsmål om studenttilværelsen, gjennomføringen av studiet eller trenger studieveiledning, må du gjerne ta kontakt med en av våre studieveiledere.

Studieveilederne sitter i området rundt studentekspedisjonen. De kan også nås på mail eller telefon 73 80 52 80.

Studentassistent

Studentassistentene er selv studenter på DMMH. De kan bidra med veiledning i forbindelse med det faglige arbeidet ved høgskolen. 

Studentassistene kan kontaktes både av studenter både på bachelor- og på masterutdanningene.

Lokale og nasjonale hjelpetilbud

Sit har laget en oversikt over ulike hjelpetelefoner og støtteforeninger.