Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Begrunnelse og klage på karakter

Rett til begrunnelse

Ved muntlig eller praktisk eksamen (f.eks. teaterforestilling) må krav om begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er bekjentgjort.  Bruk skjemaet ovenfor for å be om begrunnelse for karakteren på muntlig eller praktisk eksamen.

For skriftlige eksamener er frist for å be om begrunnelse en uke etter sensur ble publisert via Studentweb. Du vil ha tilgang til å be om begrunnelse på et resultat via egen «knapp» i din Studentweb. Når fristen for å be om begrunnelse er gått ut, eller dette er en muntlig/praktisk eksamen, vil denne knappen ikke være tilgjengelig. Se forklaring (pdf).

Før du ber om begrunnelse bør du lese sensorveiledningen til eksamen på It's Learning.

Høgskolen bestemmer om begrunnelsen gis muntlig eller skriftlig. Skriftlig begrunnelse gjøres tilgjengelig i WISEflow eller sendes til din epostadresse. Muntlig begrunnelse gis etter avtale. Begrunnelse blir normalt gitt i løpet av to uker. Ved ferieavvikling kan det ta lengre tid enn normalt før begrunnelse blir gitt. Det er ikke mulig å be sensor om å begrunne begrunnelsen eller gi veiledning på hvordan du kunne prestert bedre.

Les mer om begrunnelser i punkt 1-3 i  Universitets- og høgskoleloven § 5-3

Klage på karakterfastsetting

Dersom du ikke synes at karaktersettingen  for en skriftlige vurdering er i samsvar med prestasjonen din, kan du klage på karakteren. Vi anbefaler at du først setter deg godt inn i sensorveiledningen og i begrunnelsen - dersom du har bedt om begrunnelse. Frist for å klage på resultatet av skriftlige eksamener er 3 – tre – uker. Klage leveres via din Studentweb. Du vil ha tilgang til å klage via egen «knapp». Når fristen for å klage er gått ut, eller dette er en muntlig/praktisk eksamen, vil knappen  ikke være tilgjengelig. Dersom du har bedt om begrunnelse for resultatet, beregnes klagefristen fra begrunnelsen er gitt. 

Ved en klage kan endring av karakter bli gjort både til «gunst og ugunst» for studenten som klager. Klagesensur gjennomføres med to nye sensorer, hvorav minst én ekstern sensor. Resultatet etter klagesensur er endelig og kan ikke påklages.

Det er ikke mulig å klage på karakter gitt ved muntlig eller praktisk eksamen.
Les mer om klage på karakterfastsetting i punkt 4-7 i  Universitets- og høgskoleloven § 5-3

Klage over formelle feil ved eksamen


Dette er feil ved gjennomføringen av eksamen, eksamensoppgaven eller sensureringen som har ført til at studenten/-e har fått en ulempe i forbindelse med sin eksamensavvikling eller sensur.

Klage over formelle feil leveres på eget skjema øverst på siden innen tre uker etter at studenten burde være kjent med det forholdet som begrunner klagen. I skjemaet må klagen begrunnes. Ta med alle faktaopplysninger som kan være relevant for klagen. Utfylt klageskjema kan enten sendes pr. post, e-post eller leveres direkte i ekspedisjonen ved DMMH.

Klagenemnda avgjør klage over formelle feil. Nemndas vedtak i slik sak blir sendt pr. post.

Les mer om formelle feil i punkt 4 Universitets- og høgskoleloven § 5-2