Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Birger Dahl

birger

Birger Dahl er sivilarkitekt MNAL, utdannet ved arkitektavdelingen NTH 1976. Han er partner i Enerhaugen Arkitektkontor AS, som blant annet   prosjekterer barnehager og skoler. Han er sensor ved arkitektutdanningen ved NTNU i kurs der barnehage har stått sentralt i en årrekke.

Han og kontoret har fokus på sammenhenger mellom arkitektur og pedagogikk, i planleggingsprosesser sammen med framtidige brukere og i å etterprøve byggede løsninger i praksis.  

Birger har hatt en egen artikkelserie «Dagens barnehage» i Utdanningsforbundets tidsskrift Første steg (2010-2015) sammen med førstelektor Randi Evenstad ved HiOA. Han har deltatt sammen med henne i utviklingsarbeider i praksis- og utdanningsfeltet både ved HiOA og NTNU, og  er medforfatter i kapitel 9 i «Rom for barnehage» (Fagbokforlaget 2012) og kapitel 4  under trykking i «Perspektiver på Barns medvirkning» (Universitetsforlaget 2018)  

Birger er medforsker i EnCompetence og vil spesielt bidra inn i prosjektet i tolkning av resultater og utvikling av kriterier, samt planlegging og gjennomføring av intervensjonen i barnehagene.