Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Rune Storli

rus

Rune Storli er førstelektor ved DMMH i seksjonen for Fysisk aktivitet og helse. Storli var ferdig med Master i Idrett ved NTNU i 1997, hvor han fordypet seg i motorikk og ferdighetsutvikling. Han har siden jobbet ved flere institusjoner i høgskolesystemet og undervist på alle nivåer i fysisk fostring, kroppsøving og friluftsliv. Siden 2002 har Storli vært ansatt ved DMMH, hvor han i hovedsak har undervist på Natur- og friluftsliv-linjen.

Når det gjelder forskning-, og utviklingsarbeid, har Rune særlig to interesseområder som han har fordypet seg i: 1). Barns fysisk aktive lek i utemiljøet, og 2). Boltrelek og lekeslåssing i barnehagen. I tillegg til publisering av mange internasjonale artikler innen disse fagområdene, er han også medforfatter i både norske, nordiske og internasjonale faglitterære bøker.

Rune er forsker i EnCompetence og deltar i alle ledd og prosesser i prosjektet; fra planlegging og datainnsamling til analyser og publisering/formidling.