Facebook
Gå til innholdet
Lukk

 Henrikke Sølvberg Borgersen  

henrikke2

Henrikke Sølvberg Borgersen er utdannet fra DMMH i 2001. Henrikke har siden 2003 jobbet i Brundalen Barnehager som Pedagogisk leder. Barnehagen var med i KOM prosjektet; Et samarbeidsprosjekt med kulturskolen over 3 år med fokus på de estetiske fagene. Henrikke har også kurs i Med Blikk På Barnet som er en verktøysmetode i å sikre at alle barn blir sett og forstått. Hun sitter i dag i Trondheim Kommunes barn og rom nettverk.  

Henrikke har bakgrunn innen dans og teater, noe som også er med å sette preg på innholdet i barnehagehverdagen. Henrikke brenner for de estetiske fagene og relasjonsarbeid.  Gjennom leken oppstår relasjoner hvor barn lærer av hverandre. Og igjen utvikler seg.  Hun er opptatt av å gi rom for barnas møteplasser på barnas premisser, og voksenrollen sitt ansvar for å tilrettelegge for dette. 

Henrikke er medforsker i EnCompetence og deltar i datainnsamling, tolkning av resultater, utvikling av kriterier og i planlegging og gjennomføring av intervensjon i egen barnehage.