Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Jens Zeevaert

jens

Jens Zeevaert er utdannet landskapsarkitekt fra Tyskland og har mer enn 8 års erfaring innen privat sektor i Norge. Han jobber nå i Asplan Viak AS, ett av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma.

Firmaet er tverrfaglig og ett av kompetanseområdene er landskapsarkitektur. For tiden jobber det rundt 90 landskapsarkitekter i Asplan Viak, fordelt over hele landet.

Jens ble tidlig kjent med faget landskapsarkitektur gjennom sine foreldre som også er landskapsarkitekter. Obligatoriske besøk på lekeplasser eller nye anlegg rundt omkring sto ofte på programmet i helgene eller i ferier. Etter videregående valgte Jens og ta anleggsgartnerutdanning før han begynte på landskapsarkitektstudiet. Den praktiske tilnærmingen har vært verdifull både gjennom studiet og senere i arbeidslivet. Anleggsgartnererfaringen gjør at Jens lett finner gode løsninger på enkeltelementer i uteanleggene han prosjekterer. Gjennom diplomoppgaven utviklet han spisskompetanse på «mosjonsparker» dvs. nye løsninger i tilbud for fysisk aktivitet utendørs, for alle aldersgrupper. I tillegg til en professor i landskapsarkitektur ble oppgaven fulgt og vurdert av en veileder fra Idrettsuniversitetet i Leipzig.
Jens har senere jobbet på oversikts- og detaljnivå og har erfaring fra prosjektering av barnehager, skoleanlegg, boligområder, parker og byrom.

Jens bidrar inn i EnCompetence spesielt i arbeidet med tolkning av resultater, utvikling av kriterier og ved planlegging og gjennomføring av intervensjonen i barnehagene.