Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tonje Sæther

tonje-sather

Tonje Sæther ble ferdig utdannet som førskolelærer ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2005. Hun har de siste to årene tatt videreutdanning i Spesialpedagogisk kompetanse i arbeid med barn og unge, og Læringsmiljø og pedagogisk ledelse.

Tonje jobber i Læringsverkstedet, 100% som pedagogisk leder på en småbarns base med 14 barn og 4 voksne.

Tonje er medforsker i EnCompetence og deltar i datainnsamling, tolkning av resultater, utvikling av kriterier og i planlegging og gjennomføring av intervensjon i egen barnehage.