Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Formidling av resultater

Prosjektet vil kontinuerlig formidle resultater fra delstudier og temporære analyser gjennom foredrag og forelesninger i barnehagelærerutdanningen og ved relevante masterstudier.


Man tar også sikte på å presentere prosjektet og fortløpende resultater i populærvitenskapelige fora og med presentasjoner i artikler og bøker på norsk, men også i Nordisk og internasjonal sammenheng.

Vi i prosjektet vil dessuten hele tiden delta aktivt på relevante norske og internasjonale konferanser. Det vil hele tiden forutsettes et nært samarbeid med praksisfeltet der det er etablert faste samarbeidsavtaler med Klæbu, Trondheim og Bergen kommune.

Videre er det etablert en egen ressurs- og referansegruppe for prosjektet der det deltar så vel representanter fra praksisfeltet, regionalt nivå og forskere fra andre land. I det hele tatt forutsettes det også et omfattende internasjonalt samarbeid, bl.a. gjennom deltakelse i norske, nordiske og internasjonale nettverk. 

Vi håper alle som blir kontaktet om deltakelse i prosjektet, vil stille seg positive til et samarbeid med oss.