Facebook
Gå til innholdet
Lukk

How do children experience nature?

Meaning-making and socialization to outdoor life.
Prosjektrapport

Forskningsprosjektet skal undersøke hvordan barn opplever natur; hvor og hvordan barns friluftsliv arter seg og hvilken rolle de voksne spiller.

Prosjektet er et samarbeid mellom NINA, (Norsk institutt for naturforskning), DMMH, Bygdeforskning og Høyskolen i Telemark, der NINA har prosjektledelsen. Det er finansiert av Norges Forskningsråd og har en varighet på tre år. Oppstart høst 2012.

En viktig bakgrunn for prosjektet er at stadig flere studier indikerer at barn er mindre ute i naturen, og at innholdet i barns naturopplevelser er annerledes enn før. Ikke minst er det mye som tyder på at voksne spiller en mer aktiv og førende rolle i barns kontakt med natur. Et viktig spørsmål i forskningsprosjektet blir derfor å undersøke samspillet mellom barn og voksne i natur, når voksne er tilstede.

Men vi vil også undersøke hvilke erfaringer og kvaliteter som uttrykkes ved fravær av voksne. I denne studien vil flere stemmer bli hørt; barns, foreldres og pedagogers.

Selv om endringene i barns bruk av natur synes å være omfattende, har vi i norsk sammenheng begrenset kunnskap på feltet. Vi synes derfor det er nødvendig å innhente bred kunnskap både om omfang og innhold i barns naturbruk, og om betydningen av ulike naturerfaringer.

Studien vil også gi økt kunnskap om hva slags naturområder og naturelementer barn foretrekker og hvorfor.

Til sammen tror vi studien vil kunne bidra med nyttig kunnskap om innhold og meningsdannelse i barns naturerfaringer. Denne bør kunne anvendes til å skape bedre sosiale og fysiske rammebetingelser for framtidig friluftsliv for barn, i tråd med helse- og friluftslivspolitiske målsettinger.

Hoveddeler
Hovedfunn

Kontaktperson: margrete.skar@nina.no

Link til prosjektets nettsted, NINA.