Gå til innholdet

Forskning

DMMH har som mål å være blant de internasjonalt ledende forskningsinstitusjonene innen barnehagevitenskap.

Høy kvalitet på forskning knyttet til barn, barndom og barnehageliv skal komme barnehagelærerutdanningen så vel som praksisfeltet og samfunnet for øvrig til gode. DMMH har en målsetting om å produsere relevant forskning innenfor alle våre fag og fagområder, alene eller sammen med partnerinstitusjoner i inn- og utland.

Hovedområdene for forskningsaktiviteten ved høgskolen er:
  • barnehageledelse
  • spesialpedagogikk og tidlig innsats
  • barndom og kulturelt mangfold
  • det fysiske og psykososiale miljøets betydning for lek og læring
  • barnekultur og kunstpedagogikk
Oppdatert