Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Bygg og rom

Her kan du komme med innspill til forhold som omhandler bygningsmassen, inneklima, renhold, utstyr i klasserom osv. 

Henvendelsen vil i første omgang gå direkte til driftsavdelingen.

Kontakt: drift@dmmh.no