Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Realfag i leik og læring -
med vekt på undring, kreativitet og bærekraft

I dette fordypningsemnet vil studentene bli kjent med ulike innfallsvinkler til realfag og barns utforskertrang.
Fordypningen har tre gjennomgående tema; undring, kreativitet og bærekraft.
Emnebeskrivelse

I denne fordypningen møter studentene realfag og kunst og håndverk knyttet sammen av temaene undring, kreativitet og bærekraft.

Gjennom studieåret vil studentene møte undervisning samlet under disse tre temaene. Vi begynner studieåret med undring. Her vil studentene møte spennende tema som barns undringsprosesser, verdensrommet og verdens byggesteiner. Det vil også bli plass til studentens egen undring for eksempel i faget matematikk. Den neste temaet er bærekraft. Her har gjenbruk en stor plass og studentene vil møte temaet gjennom alle fagene i fordypningen. Tilslutt er kreativitet stikkordet. Her vil studentene møte eksperimenter og konstruksjonsleik, og deretter kunst og håndverk og matematikk i skjønn forening i tema som form, mønster og symmetri. Dette er bare smakebiter på hva fordypningen inneholder. Til sammen vil dette vil gi studentene relevant kompetanse til å kunne oppfylle Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Allerede i barnehagealder har barn interesse for å utforske, eksperimentere med og lære om omgivelsene. De sorterer, teller og prøver å finne ut hvilke regler og lovmessigheter som styrer verden. Å møte barn der de er i sin utforskning og legge til rette for leik og skapende aktiviteter som tar utgangspunkt i barnas egne interesser er ferdigheter som er i fokus i denne fordypningen.

Realfaglig forståelse og nye teknologiske løsninger er helt grunnleggende i arbeidet for å skape et bærekraftig samfunn og for å bruke naturressursene på en ansvarlig måte. Dagens barn må få oppleve at deres egne handlinger har betydning for framtida og få tro på at de selv kan bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Realfag er en samlebetegnelse for matematikk og naturfag. Denne fordypningen viser bredden i realfagene og den nære tilknytningen til kunst og håndverk fordi vi finner mye estetikk i realfagene og mye realfag i estetikken. Fordypningen består av disse tre fagene sammen med pedagogikk.

Realfagene ligger til grunn for teknologi, medisin og kunnskap om naturen og hjelper oss med å forstå verden og å finne lovmessigheter og mønster i tilværelsen. Realfagene oppmuntrer også til kreativitet og nytenkning og til å stille nye spørsmål om verden rundt seg.