Gå til innholdet
Lukk

Realfag i leik og læring

I dette fordypningsemnet vil studentene bli kjent med ulike innfallsvinkler til realfag og barns utforskertrang.
Emnebeskrivelse
Mye av undervisningen vil bestå av praktiske øvelser og eksperimenter sammen med barn. Dette vil gi studentene relevant kompetanse til å kunne oppfylle Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Emnet bygger på lærerutdanningsfagene naturfag med miljølære, matematikk, kunst og håndverk og pedagogikk.

Realfag er en samlebetegnelse for matematikk og naturfag. I denne fordypningen har vi også med kunst og håndverk fordi vi finner mye estetikk i realfagene og mye realfag i estetikken.

Realfagene ligger til grunn for teknologi, medisin og kunnskap om naturen og hjelper oss med å forstå verden og å finne lovmessigheter og mønster i tilværelsen. Realfagene oppmuntrer også til kreativitet og nytenkning og til å stille nye spørsmål om verden rundt seg.

Realfaglig forståelse og nye teknologiske løsninger er helt grunnleggende i arbeidet for å skape et bærekraftig samfunn og for å bruke naturressursene på en ansvarlig måte. Dagens barn må få oppleve at deres egne handlinger har betydning for framtida og få tro på at de selv kan bidra til en mer bærekraftig utvikling.
 
Allerede i barnehagealder har barn interesse for å utforske, eksperimentere med og lære om omgivelsene. De sorterer, teller og prøver å finne ut hvilke regler og lovmessigheter som styrer verden. Barnehagelæreren må kunne møte barnet der det er i sin utforskning og legge til rette for leik og skapende aktiviteter som tar utgangspunkt i barnas egne interesser.