Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Slik søker du internasjonalt semester i barnehagelærerutdanningen

Søknadsfrist for internasjonalt semester: 31. januar
Stengt for søking

Letter of Motivation-mal
Studenter som ønsker å bli vurdert for internasjonalt semester i 3. studieår må velge dette som første alternativ i StudentWeb (valg av fordypning 3. studieår). Samtidig skal en fylle ut søknadsskjemaet over (vil bli aktivert i desember) og skrive et Letter of Motivation som sendes til international@dmmh.no før søknadsfristen går ut. 

Hele søknadsprosessen foregår på engelsk, bortsett fra i de tilfeller der studenten søker seg kun til andre nordiske land.

Kriterier for opptak

 • Bestått praksis i 2. klasse og har bestått minimum 90 stp. pr. 1. juli i utreiseåret
 • Motivasjon for studiet (søknad og intervju) og inntrykk fra intervjuet
 • Språkferdigheter (der det er relevant)
 • Praksislærers uttalelse fra praksis i 1.klasse
 • Praksisveileders uttalelse
 • Klassestyrers uttalelse (og andre klasselærere)
 • Karakterer fra 1.klasse
 • Fravær fra undervisning eller praksis i 1.klasse
 • Personlige egenskaper
 • Familiesituasjon og helse
 • Spesielle forutsetninger/erfaringer som er relevante i gitte sammenhenger
 • Refleksjon i forhold til studieutbytte og eget faglig- og pedagogisk bidrag
 • Sammensetning av studenter til de ulike stedene
 • Førerkort (der det er relevant)
 • Åpenhet for utenlandsstudier og praksis i flere land og kontinent

Intervju

Alle søkere blir kalt inn til intervju før endelig utvelgelse. Intervjuet er på engelsk.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål angående utfylling av søknaden.
Siri E. Haug
Internasjonal koordinator Siri E. Haug international@dmmh.notlf: 73 80 52 19
Rasmus Kolseth Rian
Førstekonsulent Rasmus Kolseth Rian rkr@dmmh.notlf: 73 80 52 20