Gå til innholdet
Lukk

Slik søker du internasjonalt semester i barnehagelærerutdanningen

Søknadsfrist for internasjonalt semester: 31. januar
Stengt for søking

Letter of Motivation-mal
Studenter som ønsker å bli vurdert for internasjonalt semester i 3. studieår må velge dette som første alternativ i StudentWeb (valg av fordypning 3. studieår). Samtidig skal en fylle ut søknadsskjemaet over (vil bli aktivert i desember) og skrive et Letter of Motivation som sendes til international@dmmh.no før søknadsfristen går ut. 

Hele søknadsprosessen foregår på engelsk, bortsett fra i de tilfeller der studenten søker seg kun til andre nordiske land.

Kriterier for opptak

 • Bestått praksis i 2. klasse og har bestått minimum 90 stp. pr. 1. juli i utreiseåret
 • Motivasjon for studiet (søknad og intervju) og inntrykk fra intervjuet
 • Språkferdigheter (der det er relevant)
 • Praksislærers uttalelse fra praksis i 1.klasse
 • Praksisveileders uttalelse
 • Klassestyrers uttalelse (og andre klasselærere)
 • Karakterer fra 1.klasse
 • Fravær fra undervisning eller praksis i 1.klasse
 • Personlige egenskaper
 • Familiesituasjon og helse
 • Spesielle forutsetninger/erfaringer som er relevante i gitte sammenhenger
 • Refleksjon i forhold til studieutbytte og eget faglig- og pedagogisk bidrag
 • Sammensetning av studenter til de ulike stedene
 • Førerkort (der det er relevant)
 • Åpenhet for utenlandsstudier og praksis i flere land og kontinent

Intervju

Alle søkere blir kalt inn til intervju før endelig utvelgelse. Intervjuet er på engelsk.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål angående utfylling av søknaden.