Facebook
Gå til innholdet
Lukk
globus

Barnehager i internasjonale perspektiver

Ønsker du unike erfaringer med et internasjonalt preg? Da er fordypningen «Barnehager i internasjonale perspektiver» noe for deg. Dette er den eneste fordypningen på DMMH som legger til rette for utveksling og fellesundervisning med internasjonale studenter.

Denne fordypningen gir mulighet for utveksling til Europa, Afrika og USA. Nytt for året er at du kan velge å ta hele fordypningen i Trondheim, uten å dra på utveksling, men i et internasjonalt miljø som inkluderer internasjonale studenter og virtuell utveksling. Fordypningen innebærer varierte arbeidsmetoder, samarbeid med barnehager og internasjonale gjesteforelesere.

Utvekslingsmuligheter høsten 2021 Slik søker du INTERNASJONALT SEMESTER I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN

Gjennom å møte og gjøre erfaringer med pedagogisk praksis i barnehager i andre land, vil du bli utfordret til å reflektere over og tilegne deg kunnskap om det kulturelle, historiske, faglige og etiske grunnlaget som praksis bygger på. Med bakgrunn i slike refleksjoner, vil fordypningen utfordre deg til å reflektere over tilsvarende grunnlag for praksis i norsk barnehage. Dette innebærer å stille kritiske spørsmål ved oppfatninger og forståelser som vi tar for gitt.

I fordypningen vil en jobbe med å utvikle kulturell selvbevissthet og interkulturell kompetanse, slik at en kan kommunisere hensiktsmessig i møte med barn, familier og personale.

Undervisningsspråk er engelsk og norsk.

Fordypningens oppbygning

Fordypningen er organisert med en felles komponent på 15 studiepoeng som gis ved DMMH. I tillegg skal en også velge en av disse tre alternativene:

Barnehager i internasjonale perspektiver – studier i utlandet

Her får du en enestående mulighet til å ta studier ved en samarbeidsinstitusjon i utlandet (Europa, Sør-Afrika, USA), samt ha 25 dager praksis i en lokal barnehage i vertslandet. Utvekslingsoppholdet varer i ca. 90 dager og du vil oppleve en helt annen hverdag og få nyttige erfaringer du kan ta med deg inn i bachelorskriving og arbeidsliv.

Barnehager for bærekraft – utland (Afrika)

Denne enheten innebærer ca. 90 dagers utveksling til et av våre afrikanske samarbeidsland og inkluderer 25 dagers praksis i en lokal barnehage. I denne enheten får du fordypet deg i å jobbe med bærekraft og bærekraftsmålene. Gjennom arbeid med et sosialt entreprenørskapsprosjekt i en afrikansk kontekst vil du få unike erfaringer. Studenter som tar dette emnet vil samarbeide tett med studentene som tar tilsvarende emne fra DMMH og internasjonale studenter på DMMH.

Barnehager for bærekraft – Norge

Dette emnet er for deg som ønsker internasjonale perspektiver og en internasjonalt orientert fordypning, men av ulike årsaker ikke kan reise på utveksling. I denne fordypningsenheten får du jobbe med bærekraft og bærekraftsmålene. Gjennom å etablere et sosialt entreprenørskapsprosjekt sammen med internasjonale studenter på DMMH, får du praktisert internasjonalt samarbeid og interkulturell kommunikasjon. Gjennom samarbeid med studentene som tar tilsvarende emne i en afrikansk kontekst og virtuell utveksling vil en få utvidede perspektiver på temaene en jobber med. Denne enheten innebærer 25 dagers praksis i en norsk barnehage.

Fellesemnet starter opp i august og fortsetter i vårsemesteret, når de som har vært på utvekslingsopphold har vendt hjem. Utover dette tar en emnet LSU og skriver bacheloroppgave.

 

Hva hvis koronasituasjonen gjør det vanskelig å dra på utveksling?

Med det nye designet på denne fordypningen, vil en sikre at en kan gå på fordypningen selv om et eventuelt utvekslingsopphold ikke lar seg gjøre. Dersom en partner ikke kan tilby et tilfredsstillende opplegg for våre studenter, vil de i stedet ta Barnehager for bærekraft-emnet på DMMH.  

Internasjonalt semester er et travelt semester, men det er også pakket med spennende erfaringer, ny kunnskap og, ikke minst, mulighet til å få et dypdykk i andre kulturer.

Studieplan: Barnehager i internasjonale perspektiv