Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Erasmus+

Erasmus+ er et europeisk utvekslingsprogram innen høyere utdanning. Som Erasmus+ student har du mulighet til å studere ved en DMMHs partnerinstitusjoner i Europa. Du slipper å betale skolepenger og du får i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen et Erasmus+ stipend.

Erasmus+

Sjekkliste Erasmus+


Alle som skal utveksling gjennom Erasmus+ må fylle ut følgende skjemaer:


FØR UTREISE:
1.Online Learning Agreement: Online Learning Agreement (LA) er en kontrakt mellom deg, DMMH og lærestedet du skal reise til. LA har som hensikt å sikre at de emnene du avlegger i utlandet vil bli godkjent som en del av graden din ved DMMH. 

2. OLS Språktest: Online Linguistic Support (OLS) er en språktest som alle skal ta både før avreise. Denne testen må gjennomføres for å få Erasmus+ stipend. Som student vil du få tildelt en brukerlisens og du mottar en epost fra Erasmus+ Notification System med tittel "How good is your [English]? Du begynner med å sette opp en brukerkonto, deretter starter testen hvor du blir testet i grammatikk, ordforråd, lytting og leseforståelse. Til slutt får du oppgitt resultatet ditt, du får se resultatet for hver enkelt kategori, i tillegg til å få en helhetsscore. Det er sistnevnte du bruker i Learning Agreement. 

3.Grant Agreement: Grant Agreement (GA) er en stipendavtale for studieoppholdet som skal signeres av deg og Internasjonalt kontor. Ved signering aksepterer du som student stipendets størrelse og du godtar forpliktelsene som er knyttet til avtalen. Du vil får tilsendt Grant Agreement av Internasjonalt kontor. Sjekk at informasjon er korrekt og fyll inn feltene som er markert. Du skal blant annet legge inn "insurance number", dette er det som kalles "policy number" i forsikringsavtalen din. Signer for hånd og lever til Internasjonalt Kontor.

Du får utbetalt 80% av stipendet før utreise og de resterende 20% etter hjemkomst, når diverse papirarbeid er fulgt opp


VED ANKOMST:
5. Få internasjonal koordinator ved vertsinstitusjonen til å signere Confirmation of Stay. Dette er et dokument som bekrefter at du har ankommet og at utvekslingsoppholdet er i gang. Skjemaet scannes og sendes til international@dmmh.no så snart det er signert.


TILBAKE I NORGE:
6. Få signert Confirmation of Stay som bekrefter sluttdato. Du bruker det samme skjemaet som tidligere.

7. Etter endt utvekslingsopphold vill motta en e-post fra EU hvor du blir bedt om å levere en sluttrapport. Denne må leveres før en får utbetalt siste del av Erasmus+ stipendet.


Stipendsatser

Stipendet er på ca € 410 eller € 460 pr. måned, avhengig av hvilket land du drar til (2021-sats).

Utvekslingsstudentene får fritak for studieavgift ved vertsinstitusjonene.

Grønne reiser

For å støtte opp om å ta miljøvennlige valg, har EU bestemt at det kan tildeles ekstra stipend for "grønne reiser". Reisen blir definert som grønn når hoveddelen av reisen foretas med transportmidler med lavt utslipp, f.eks. tog, buss eller bildeling.

Studenter som ikke mottar reisestipend, kan velge «grønne reiser» og få et tilleggsstipend (engangsbeløp) på € 50. Hvis relevant kan studentene i tillegg motta opptil fire ekstra dager med stipend til hjemreisen.