Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Beredskap, lover og retningslinjer

Overordnet

Forskrift om studier ved DMMH (Lovdata) 
Lov om universiteter og høyskoler
(Lovdata)
Rammeplan for barnehagelærerutdanning (Lovdata)
Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning
Studiereglement (pdf)

Beredskapsplaner ved brann og ulykke

Branninstruks (pdf)
Beredskapsplan ved kriser og ulykker (pdf)
Berdskapsdokumenter internt (krever innlogging)

Varsling
Den som blir oppmerksom på en hendelse som er, eller kan bli en krisesituasjon for høgskolen, skal foreta varsling:

  • Brann 110
  • Politi 112
  • Ambulanse 113

Beredskapsledelsen varsles ved å kontakte rektor eller administrasjonssjef:

  • Rektor: 99245975
  • Administrasjonssjef: 90687112
  • Beredskapsledelsen kan kontaktes på mail: ledelse@dmmh.no

Eksamen

Retningslinjer for hjelpemidler ved eksamen (pdf)
Instruks for eksamensvakter (pdf)

Skikkethet

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (Lovdata)

Praksis

Retningslinjer praksis, barnehagelærerutdanning (pdf) 

Overflytting, permisjon og oppsigelse

Overflytting til DMMH fra andre utdanningsinstitusjoner
Permisjon fra studien ved DMMH
Oppsigelse av studieplass ved DMMH

Fusk

Retningslinje for behandling av mistanke om fusk eller forsøk på fusk (pdf)

Skriving av fagtekster

Studiegrupper

Instruks - Veiledede studiegrupper første studieår (pdf)
Instruks - Veiledede studiegrupper første studieår på BLUDEL (deltid) (pdf)

Varsling

 Varslingsrutiner for kritikkverdige forhold ved DMMH (pdf) 

Personvern (GDPR)

Retningslinjer for behandling av personopplysninger ved DMMH (pdf)
Retningslinjer for personvern ved digital undervisning ved DMMH (pdf)

Lover og retningslinjer, andre forhold

Retningslinjer for behandling av saker hvor student bruker ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng (pdf)
Ruspolicy studenter og ansatte (pdf.)