Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tilrettelegging under eksamen

Ved særskilte behov kan man søke om tilrettelegging av eksamen. Kun søknader som leveres innen fristen og med gyldig dokumentasjon behandles. Fristen er 1. oktober for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.  

Tilrettelegging på eksamen må dokumenteres. Gyldig dokumentasjon er attester fra lege, fysioterapeut eller annen spesialist. Det er ønskelig at dokumentasjonen inneholder anbefalte tilretteleggingstiltak, da dette gjør det enklere for oss å tilrettelegge på best mulig måte for våre studenter.

Studenter kan søke om følgende tilrettelegging til eksamen:

  • utvidet tid på skriftlig skoleeksamen
  • tilgang til PC
  • å legge ved anonymisert attest på lese- og skrivevansker
  • opplesing av oppgavetekst
  • å bruke programvaren Lingdys
  • eget rom*

* Kun dersom dette kommer frem av dokumentasjon fra spesialist som anbefalt tilretteleggingstiltak. 

Studenter som ammer kan søke om forlenget tid på eksamen, men trenger ikke attest fra lege.

Studenter med akutt behov for tilrettelegging må legge ved attest fra lege.