Gå til innholdet

Barnehagen som dialogisk og helseforebyggende arbeidsplass

Stipendiat: Merete Moe
Tittel: Barnehagen som dialogisk og helsebyggende arbeidsplass. Med mennesker som tør å sette seg selv på spill.

Stipendiat: Merete Moe

Institusjon: Pedagogisk institutt, NTNU

På hvilken måte oppfatter barnehagelærere dialogen som meningsskapende i barnehagens arbeidsmiljø? 


Gjennom intervju har Merete Moe undersøkt hvilke erfaringer barnehagelærerne har om forholdet mellom dialog og helse.   
Merete Moe mmo@dmmh.no tlf: + 47 73805249