Gå til innholdet
Lukk

Doktorgrader ved DMMH

DMMH har pr. i dag ikke et eget doktorgradsprogram. Det arbeides med å tilby en phd-utdanning på sikt.
Våre stipendiater er tilknyttet doktorgradsprogram ved andre utdanningsinstitusjoner. 

Vi har tre stipendiater finansiert av KD og en stipendiat finansiert med institusjonens egne midler.

Pågående PhD-prosjekter

Bjørkøy, Ingrid (pedagogikk) ibj@dmmh.no
Kommunikativ musikalitet i interaksjoner med de yngste barna i barnehagen.
 
Hanssen, Sine Bjerregard (pedagogikk) sbh@dmmh.no
"God barnehageledelse – Hva og hvordan?" 
Barnehagelederes perspektiver på utvikling av lederskap.

Heggvold, Gunn Irene (pedagogikk) gih@dmmh.no
Å ledes og å lede: pedagogiske ledere som mellomledere i barnehagens læringsliv.

Nergård, Beate (matematikk) bne@dmmh.no
«Bruk av realfag og matematiske begrep i en barnehage», med problemstillingen «På hvilken måte lærer og kommuniserer barn realfaglige og matematiske begrep». 

Sando, Ole Johan (fysisk aktivitet og helse) ojs@dmmh.no
Barnehagens fysiske miljø – Hvordan kan det fysiske miljøet i barnehagen bidra til barns trivsel og fysiske aktivitetsnivå?

Zvart-Langner, Jana (pedagogikk) jvdz@dmmh.no
Betydningen av relasjonelle perspektiver i kartlegging, tidlig innsats og forebygging av språkvansker hos førskolebarn – holdninger, utfordringer, muligheter og pedagogisk praksis. 

Avlagte doktorgrader (PhD)

Nergaard, Kari (pedagogikk) kne@dmmh.no
Jevnaldringsavvisninger og empati i barns lek og samspill. En hermeneutisk- fenomenologisk studie. (2020)

Olaussen, Ingvild Olsen (drama) ioo@dmmh.no
Kiasmefortellinger - fortelleruttrykk av og for de yngste barna i barnehagen i et kunstnerisk, utforskende, multimodalt perspektiv. (2018)

Amundsen, Hilde (pedagogikk) hma@dmmh.no
Hermeneutiske hendelser i barnehagen – undring gjennom fortolkning og levd kropp. (2018)

Bergsland, Mirjam Dahl (pedagogikk) mdb@dmmh.no
Den flerkulturelle barnehagen - en barnehage for alle? (2018)

Bjørgen, Kathrine  (fysisk aktivitet og helse) kbj@dmmh.no
Bevegelsesglede i barnehagens uterom. (2017)
 
Nygård, Mette (pedagogikk)
Barnehagen som læringsarena i endring. Politiske ideologier og barnehagelæreres fortolkninger (2017) (Ikke lenger ansatt på DMMH)

Hovik, Lise (drama) lho@dmmh.no
«De røde skoene» - et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for de aller minste. (2014)

Letnes, Mari-Ann  (kunst og håndverk)
Barnehagens meningsskaping i arbeid med multimodal fortelling (2014) (Ikke lenger ansatt på DMMH)

Moe, Merete (pedagogikk) mmo@dmmh.no
Barnehagen som dialogisk og helsebyggende arbeidsplass – med mennesker som tør å sette seg selv på spill (2014)

Sando, Svein (RLE) ses@dmmh.no
Barn, IKT og dannelse. En studie i digital etisk dannelse med norske barnehager som case (2014)

Åmot, Ingvild (pedagogikk) iaa@dmmh.no
Barn med samspillsvansker og ansattes dilemma relatert til retten til medvirkning i barnehagen (2014)

Sandseter, Ellen Beate Hanse  (fysisk aktivitet og helse) ebs@dmmh.no
Scaryfunny. A Qualitative Study of Risky Play Among Preschool Children (2010)