Gå til innholdet
Lukk

Perspektiver på barnehagelærerprofesjonens historie

Barnehagen har en sentral plass i dagens samfunn, i forskning og utredning, og i den aktuelle samfunnsdebatten.
Likevel er det behov for mer kunnskap om bakgrunnen til barnehagen.

Et nytt prosjekt ved DMMH har som mål å øke vår kunnskap om hvem som har vært de sentrale aktørene.

Prosjektet retter fokus mot profesjonens og utdanningenes historie.

Prosjektleder er professor Tora Korsvold.