Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Skjema for melding av interne forhold ved DMMH

Melder må være tilgjengelig for å utdype saken dersom saken er av en slik art at dette er nødvendig. Melder vil da bli kontaktet av kvalitetsrådgiver.

Som standard, fjernes navnet til melder fra meldingen straks den mottas (anonymiseres),
men det opprettes en kobling mellom meldingen og dem som melder i et lukket register slik at man kan komme i kontakt om det er nødvendig, og for å melde tilbake om saksgangen, vedtak o.l. underveis.

Melding om interne forhold ved DMMH

Vær oppmerksom på at når du sender henvendelsen anonymt så har vi ingen mulighet til å svare deg eller følge opp henvendelsen din direkte.
Det er frivillig å legge igjen mailadresse, men det må gjøres hvis du ønsker svar.