Gå til innholdet

Sensur av masteroppgave

Masteroppgaven og muntlig eksamen skal til sammen avdekke at studenten har oppnådd kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene. 

Vurderingsform

Masteroppgaven vurderes av en eksamenskommisjon som består av en intern og en ekstern sensor. Før muntlig eksamen skal sensorene ha et sensurmøte der de blir enige om en tentativ karakter. På muntlig eksamen skal studenten utdype og forklare masteroppgavens innhold og konklusjoner overfor sensorene. Sensorene kan etter muntlig eksamen eventuelt justere den foreslåtte karakteren. Sensorene fastsetter og protokollfører endelig karakter umiddelbart etter at muntlig eksamen er avholdt.

Karakterskala

Vi opererer med karakterskalaen A-F, se generell beskrivelse av hva karakterene innbærer.

Begrunnelse og klage

Gå inn på fanen Eksamen -> Ressurser -> Masteroppgave:
https://dmmh.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=923&LocationType=1


Obs: Du må være logget inn på itslearning for at linken skal fungere.