Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Spesialpedagogikk og tidlig innsats

Forskergruppen har et stort spenn av forskningsområder og –interesser. Deltakere i forskergruppen Spesialpedagogikk og tidlig innsats har forankring i spesialpedagogikk, allmennpedagogikk, sosialpedagogikk og psykologi. Forskergruppas prosjekter er knyttet til spesialpedagogisk hjelp og tidlig innsats på individ-, gruppe- og systemnivå for å styrke barns utvikling og lek, læring og psykiske helse.
lenke til geminisenteret oppink

Barnehagen utgjør et sentralt nedslagsfelt for ulike prosjekter.  Forskningsprosjektene er både praksis- og forskningsmessig forankret.

Forskergruppen Spesialpedagogikk og tidlig innsats anvender ulike vitenskapsteoretiske forankringer og metodologier i prosjektene. Forskergruppa deltar i nasjonale, internasjonale og tverrfaglige samarbeid og nettverk.

Deltagere

Aktuelle og pågående prosjekter:

Nettverk:

PhD

  • Jana van der Zwart-Langner:
    Interprofessional collaboration in ECEC focusing on young children with speech language and communication needs
  • Kari Nordhus Strømsøe:
    Ph.D.-prosjekt i perioden 2023-2026 med tittel: «Spesialpedagogen i norske barnehager – en profesjon i endring?». Dette ph.d.-prosjektet tar sikte på å frembringe kunnskap knyttet til det spesialpedagogiske feltet i norske barnehager. Prosjektet har som overordnet problemstilling: «Hva skjer i norsk barnehagekontekst når samfunnsmandatet for den spesialpedagogiske profesjonen er i endring?»
  • Agnete Vaags:
    Inkludering og spesialpedagogisk hjelp i barnehagen / Inclusion and special educational assistance in Early Childhood Education and Care (ECEC). This ongoing Ph. D. project has a qualitative case study approach and aims to investigate opportunities and barriers in the field of tension between inclusion and special educational assistance for children with special educational needs (SEN) in early education and care (ECEC). Various data sources will shed light on the research question.Ingvild Åmot
Professor Ingvild Åmot iam@dmmh.notlf: 73 80 52 28
Karianne Franck
Førsteamanuensis Karianne Franck kfr@dmmh.notlf: 73 56 83 47