Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Spesialpedagogikk og tidlig innsats

Forskergruppen har et stort spenn av forskningsområder og –interesser. Deltakere i forskergruppen Spesialpedagogikk og tidlig innsats har forankring i spesialpedagogikk, allmennpedagogikk, sosialpedagogikk og psykologi. Forskergruppas prosjekter er knyttet til spesialpedagogisk hjelp og tidlig innsats på individ-, gruppe- og systemnivå for å styrke barns utvikling og lek, læring og psykiske helse.
lenke til geminisenteret oppink

Barnehagen utgjør et sentralt nedslagsfelt for ulike prosjekter.  Forskningsprosjektene er både praksis- og forskningsmessig forankret.

Forskergruppen Spesialpedagogikk og tidlig innsats anvender ulike vitenskapsteoretiske forankringer og metodologier i prosjektene. Forskergruppa deltar i nasjonale, internasjonale og tverrfaglige samarbeid og nettverk.

Deltagere

Aktuelle og pågående prosjekter:

Nettverk:

PhD

Interprofessional collaboration in ECEC focusing on young children with speech language and communication needs (Jana van der Zwart-Langner)

 

Ingvild Åmot
Professor Ingvild Åmot iam@dmmh.notlf: 73 80 52 28
Karianne Franck
Førsteamanuensis Karianne Franck kfr@dmmh.notlf: 73 56 83 47