Gå til innholdet

Valg av fordypning

Opptak til fordypning i barnehagelærerutdanningen vil gjennomføres i løpet av vårsemesteret (ca. februar) i andre studieår. Søknaden består av at du i utdanningsplanen din prioriterer 3 av fordypningene i ønsket rekkefølge. 

Du kan blant annet velge mellom disse fordypningene:


Det vil i tillegg til disse komme tre fordypninger til. Disse er under planlegging og vil bli publisert om kort tid.

Fordypningen «Arbeid med barn i internasjonalt perspektiv» innebærer at du gjennomfører praksis i utlandet og tar enten studiepoenggivende studier ved vertsinstitusjon i utlandet eller gjør feltarbeid som del av studiet ved DMMH. Hvis du ønsker å bli tatt opp på denne fordypningen må du prioritere den øverst, ettersom opptak forutsetter gjennomført intervju og det kun er førsteprioritetssøkere som kan bli kalt inn til intervju. Du skal også sende inn et eget søknadsskjema til denne fordypningen, se mer på http://dmmh.no/studier/internasjonal-utveksling-2/slik-soker-du.

Fordypningen Ledelse av barns læring i et nærmiljøperspektiv kan kun velges av deltidsstudenter. Deltidsstudenter kan søke alle fordypningene, men velger dere en annen fordypning enn Ledelse av barns læring i et nærmiljøperspektiv må dere følge denne som heltidsstudenter. 

Opptak til de andre fordypningene krever ikke annen søknad enn det du gjør på StudentWeb. Det er antall studiepoeng bestått og vektet karaktersnitt som avgjør hvem som får sin høyeste prioritet dersom det blir flere søkere enn det er plass til i en fordypning.

Du søker fordypning i utdanningsplanen din på StudentWeb. Gå inn i din utdanningsplanen under menyvalget «Studier», eller som en del av semesterregistreringa. Øverst i utdanningsplanen vil det stå «Dine veivalg – Fordypningsvalg». Trykk på knappen «Velg» og sett opp dine ønsker.

Det tas forbehold om at det blir nok antall søkere til hver enkelt fordypning.

Oppdatert