Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Jobbmuligheter

Som barnehagelærer har du mange muligheter for veien videre, både når det gjelder jobb og videre utdanning.

Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Studenter som har valgt barnehagelærerutdanning får en kompetanse som barnehagene etterspør.

Som utdannet barnehagelærer er du kvalifisert til en lederstilling i barnehagen og kan blant annet arbeide som:

  • pedagogisk leder i barnehage
  • styrer/enhetsleder for en barnehage
  • leder i skolefritidsordningen (SFO)
  • leder i andre barnerelaterte områder
Som pedagogisk leder vil du kunne få ansvar for å planlegge, lede og vurdere det pedagogiske innholdet i barnehagen, å lede og veilede dine kollegaer og for samarbeidet med barnas foreldre.

Som styrer vil du ha ansvar for den daglige ledelsen av barnehagen, og vil være både pedagogisk og administrativ leder. Du vil også ha et særskilt ansvar for at den enkelte medarbeider får brukt sin kompetanse.

Pedagogisk leder og styrer har sammen et særlig ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens innhold. De er også ansvarlige for å veilede det øvrige personalet slik at alle får en felles forståelse av barnehagens ansvar og oppgaver.

Les om barnehagelærer og lønn

Videre studier

Barnehagelærerutdanningen danner grunnlaget for opptak til masterutdanning. DMMH tilbyr et bredt studietilbud innen masterutdanninger:
Som barnehagelærer er du kvalifisert til tre av disse. Når det gjelder Master i barnekultur og kunstpedagogikk er opptakskravene som følger:
  • Barnehagelærerutdanning med en kunst- og kulturrelatert fordypning
  • En treårig bachelor som inkludert 60 sp. i det selvvalgte kunstfaget.
  • En bachelor i musikk, kunst og håndverk eller drama/norsk litteratur inkludert 60 stp. praktisk- pedagogisk kompetanse