Gå til innholdet

Master i barnehageledelse

Høsten 2016 startet DMMH opp egen master i barnehageledelse. Studiet kvalifiserer for lederstillinger innen barnehagesektoren på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet i arbeidet.

Jobber du, eller planlegger du å jobbe som leder i barnehagen?

Ønsker du å bli i bedre stand til å lede barnehagen i samspill med omgivelsene? 

Vil du utvikle din egen identitet som leder?

Da er dette studiet for deg!

Målgruppe
Studiets målgruppe er både nyutdannede barnehagelærere som ønsker en lederstilling innen barnehagesektoren, og ansatte i barnehagesektoren som vil utvikle sin lederkompetanse.

Om studiet
Mastergradsstudium i barnehageledelse (120 studiepoeng) skal kvalifisere studentene til å ta lederstillinger innen barnehagesektoren på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet i arbeidet. Gjennom utdanningen skal studenten bli bedre i stand til å lede organisasjonens virksomhet i samspill med omgivelsene. Utvikling av egen identitet som leder vil være et gjennomgående tema i hele utdanningsløpet.

Studiet gir innsikt i strukturer og endringsprosesser i organisasjoner, samfunnsliv og i det politiske liv. Dette vil skje med særlig fokus på barnehagen som organisasjon. Selve lederskapsdimensjonen i det å lede komplekse organisasjoner vil bli særlig vektlagt. Studiet skal også sette studenten i stand til å utforme undersøkelser og bruke samfunnsvitenskapelige metoder i analyse av empiriske data. Studenten skal dermed utvikle praktisk kunnskap og innsikt ut fra en forskningsbasert kunnskapsplattform. Studenten vil gjennom relevante case og bruk av både kvalitative og kvantitative data få belyst konkrete problemstillinger som hun/han i fremtiden vil møte som leder.

Etter fullført mastergradsstudium i barnehageledelse vil studenten ha gode forutsetninger for å utøve effektivt lederskap i et arbeidsliv preget av stadig økte krav til utvikling, fornying og endring.

Oppbygging

  Høst    Vår 
 1. studieår  Personalarbeid og ledelse i barnehagen (15 stp.)  Kvalitetsutvikling av barnehagen som organisasjon (15 stp.)
 Ledelse for læring (7,5 stp.) Strategisk ledelse (7,5 stp.)  Vitenskapsteori og forskningsmetode 1 (15 stp.)
 2. studieår  

Vitenskapsteori og forskningsmetode 2 (15 stp.)

 Masteroppgave (45 stp.)
  
Oppdatert