Gå til innholdet

Vurdering av praksis

Midtveisvurdering

Praksislærer har ansvar for at det foretas en individuell midtveisvurdering. Vurderingen er et internt dokument. Den skal være skriftlig og ta utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene og vurderingskriteriene, bruk mal for sluttvurdering.

Midtveisvurderingen skal inneholde en vurdering av studentens praksis og avklare praksislærers forventninger for siste del av perioden. Av midtveisvurderingen skal det fremgå om studenten ligger an til bestått eller ikke bestått. Studenten skal ha kopi av midtveisvurderingen.

Sluttvurdering

Sluttvurderingen tar utgangspunkt i vurderingskriteriene for praksis, og skal beskrive studentens nivå og utvikling. Sluttvurderingen skal inneholde et forslag til vurdering om bestått/ikke bestått praksis.

Forslaget til vurdering bestått/ikke bestått må fastsettes på grunnlag av kvalifisert, faglig skjønn.

Sluttvurderingen er et internt dokument og skal følge studenten gjennom studiet som en del av etterarbeid etter og forberedelser til praksis. Studenten skal ha kopi av sluttvurderingen.

Benytt skjema for den aktuelle praksisperioden.
NB! Skjema for sluttvurdering må lastes ned og lagres på egen maskin FØR det skrives i.

Barnehagelærerutdanning, heltid

pdf_icon Vurdering 1. klasse pdf_icon Vurdering 2. klasse pdf_icon Vurdering 3. klasse

Barnehagelærerutdanning, deltid

pdf_icon Vurdering 1. klasse pdf_icon Vurdering 2. klasse
pdf_icon Vurdering 3. klasse
pdf_icon Vurdering 4. klasse

Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv

pdf_icon Vurdering 1. klasse
pdf_icon Vurdering 2. klasse
pdf_icon Vurdering 3. klasse

Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk

pdf_icon Vurdering 1. klasse
pdf_icon Vurdering 2. klasse
pdf_icon Vurdering 3. klasse

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse

pdf_icon Vurdering 1. klasse
pdf_icon Vurdering 2. klasse
pdf_icon Vurdering 3. klasse

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

pdf_icon Vurdering 3. klasse
pdf_icon Vurdering 4. klasse
Oppdatert